معرفی بهترین بانک های ترکیه

اگر قصد دارید در کشور ترکیه زندگی کنید یا به دنبال کار و سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه هستید، برای موفقیت در رسیدن به اهداف خود باید با مسائل بانکداری ترکیه آشنا شوید. پر واضح است که لازمه تجارت بین‌المللی، داشتن حساب بانکی متصل به سیستم سوییفت است تا بتوان با سایر بانک‌های جهان تبادلات مالی انجام داد.

هر فرد ایرانی می‌تواند در ترکیه حساب بانکی داشته باشد که از طریق آن پول و درآمدهای دلاری را حتی خارج از ترکیه دریافت کند! اما بهترین بانک های ترکیه کدامند؟! 

سیستم بانکی در ترکیه

بخش بانکی، بخش بزرگی از سیستم مالی ترکیه را در اقتصاد پویا تشکیل می دهد. بیشتر معاملات و فعالیت های بازار پول و سرمایه توسط بانک ها انجام می شود؛ اکثر بانک های دولتی برای تامین منابع مالی صنعتی خاص مانند کشاورزی (بانک زراعت) تاسیس گردیده اند؛ اما بانک های خصوصی عموما ارتباط تنگاتنگی با گروه ها و مالکیت های بزرگ صنعتی دارند.

اولین فعالیت های بانکی در ترکیه در اوایل سال 1800 با صرافان و بانکداران گالاتا آغاز شد. در اوایل این دوره، تمام فعالیت های شبه بانکی توسط صرافان انجام می شد و بانکداران گالاتا بیشتر شامل اقلیت های قومی در استانبول بودند.

با وخامت اوضاع مالی امپراتوری عثمانی پس از جنگ کریمه، امپراتوری عثمانی به حمایت مالی خارجی نیاز داشت. در این دوره بود که نمایندگان چندین بانک خارجی با هدف افزایش اعتبار (با نرخ بهره بالا) به امپراتوری به استانبول آمدند.

بانک عثمانی (Osmanli Bankasi) در سال 1856 با دفتر مرکزی در لندن تاسیس شد و تا سال 1930 به عنوان بانک مرکزی خدمت می کرد.

بانک مرکزی که در اوایل سال 1930 تاسیس شد، وظایف معمولی بانک مرکزی را داشت. مانند انتشار اسکناس، حفاظت از ارز و تنظیم سیستم بانکی و اعتبار. علاوه بر این، بانک مرکزی کسری بودجه دولت را نیز تامین می کرد و به بانک های خصوصی و دولتی وام اعطا می نمود. اما پس از سال 1983، بانک مرکزی شروع به کاهش وام دهی نمود و وظایف نظارتی خود را افزایش داد.

تا قبل از سال 1980 تنها 4 بانک خارجی در ترکیه وجود داشت؛ اما تعداد این بانک ها در دهه 1980 به سرعت افزایش یافت؛ تا جایی که امروزه تقریبا بیش از 50 بانک در ترکیه فعالیت می کنند. در طی تمامی این سال ها اصطلاحاتی برای ارتقا و توسعه بازارهای مالی تصویب شد. نرخ بهره و نرخ ارز آزاد گردید و افراد جدیدی وارد سیستم بانکی شدند و بانک های خارجی تشویق به فعالیت در ترکیه گردیدند.

لازم به ذکر است که تمامی بانک های ترکیه تابع قوانین و مقررات دیگر بانک ها هستند. فعالیت بانک های ترکیه زیر نظر سازمان نظارت و بازرسی بانک ها (BDDK) انجام می پذیرد و انجمن بانک های ترکیه (TBB) نماینده بخش بانکی در ترکیه است که برای حفاظت و ارتقا منافع حرفه ای اعضا خود تاسیس گردیده است.

سیستم بانکی در ترکیه

بخش بانکی، بخش بزرگی از سیستم مالی ترکیه را در اقتصاد پویا تشکیل می دهد. بیشتر معاملات و فعالیت های بازار پول و سرمایه توسط بانک ها انجام می شود؛ اکثر بانک های دولتی برای تامین منابع مالی صنعتی خاص مانند کشاورزی (بانک زراعت) تاسیس گردیده اند؛ اما بانک های خصوصی عموما ارتباط تنگاتنگی با گروه ها و مالکیت های بزرگ صنعتی دارند.

اولین فعالیت های بانکی در ترکیه در اوایل سال 1800 با صرافان و بانکداران گالاتا آغاز شد. در اوایل این دوره، تمام فعالیت های شبه بانکی توسط صرافان انجام می شد و بانکداران گالاتا بیشتر شامل اقلیت های قومی در استانبول بودند.

با وخامت اوضاع مالی امپراتوری عثمانی پس از جنگ کریمه، امپراتوری عثمانی به حمایت مالی خارجی نیاز داشت. در این دوره بود که نمایندگان چندین بانک خارجی با هدف افزایش اعتبار (با نرخ بهره بالا) به امپراتوری به استانبول آمدند.

بانک عثمانی (Osmanli Bankasi) در سال 1856 با دفتر مرکزی در لندن تاسیس شد و تا سال 1930 به عنوان بانک مرکزی خدمت می کرد.

بانک مرکزی که در اوایل سال 1930 تاسیس شد، وظایف معمولی بانک مرکزی را داشت. مانند انتشار اسکناس، حفاظت از ارز و تنظیم سیستم بانکی و اعتبار. علاوه بر این، بانک مرکزی کسری بودجه دولت را نیز تامین می کرد و به بانک های خصوصی و دولتی وام اعطا می نمود. اما پس از سال 1983، بانک مرکزی شروع به کاهش وام دهی نمود و وظایف نظارتی خود را افزایش داد.

تا قبل از سال 1980 تنها 4 بانک خارجی در ترکیه وجود داشت؛ اما تعداد این بانک ها در دهه 1980 به سرعت افزایش یافت؛ تا جایی که امروزه تقریبا بیش از 50 بانک در ترکیه فعالیت می کنند. در طی تمامی این سال ها اصطلاحاتی برای ارتقا و توسعه بازارهای مالی تصویب شد. نرخ بهره و نرخ ارز آزاد گردید و افراد جدیدی وارد سیستم بانکی شدند و بانک های خارجی تشویق به فعالیت در ترکیه گردیدند.

لازم به ذکر است که تمامی بانک های ترکیه تابع قوانین و مقررات دیگر بانک ها هستند. فعالیت بانک های ترکیه زیر نظر سازمان نظارت و بازرسی بانک ها (BDDK) انجام می پذیرد و انجمن بانک های ترکیه (TBB) نماینده بخش بانکی در ترکیه است که برای حفاظت و ارتقا منافع حرفه ای اعضا خود تاسیس گردیده است.

سیستم بانکی در ترکیه

بخش بانکی، بخش بزرگی از سیستم مالی ترکیه را در اقتصاد پویا تشکیل می دهد. بیشتر معاملات و فعالیت های بازار پول و سرمایه توسط بانک ها انجام می شود؛ اکثر بانک های دولتی برای تامین منابع مالی صنعتی خاص مانند کشاورزی (بانک زراعت) تاسیس گردیده اند؛ اما بانک های خصوصی عموما ارتباط تنگاتنگی با گروه ها و مالکیت های بزرگ صنعتی دارند.

اولین فعالیت های بانکی در ترکیه در اوایل سال 1800 با صرافان و بانکداران گالاتا آغاز شد. در اوایل این دوره، تمام فعالیت های شبه بانکی توسط صرافان انجام می شد و بانکداران گالاتا بیشتر شامل اقلیت های قومی در استانبول بودند.

با وخامت اوضاع مالی امپراتوری عثمانی پس از جنگ کریمه، امپراتوری عثمانی به حمایت مالی خارجی نیاز داشت. در این دوره بود که نمایندگان چندین بانک خارجی با هدف افزایش اعتبار (با نرخ بهره بالا) به امپراتوری به استانبول آمدند.

بانک عثمانی (Osmanli Bankasi) در سال 1856 با دفتر مرکزی در لندن تاسیس شد و تا سال 1930 به عنوان بانک مرکزی خدمت می کرد.

بانک مرکزی که در اوایل سال 1930 تاسیس شد، وظایف معمولی بانک مرکزی را داشت. مانند انتشار اسکناس، حفاظت از ارز و تنظیم سیستم بانکی و اعتبار. علاوه بر این، بانک مرکزی کسری بودجه دولت را نیز تامین می کرد و به بانک های خصوصی و دولتی وام اعطا می نمود. اما پس از سال 1983، بانک مرکزی شروع به کاهش وام دهی نمود و وظایف نظارتی خود را افزایش داد.

تا قبل از سال 1980 تنها 4 بانک خارجی در ترکیه وجود داشت؛ اما تعداد این بانک ها در دهه 1980 به سرعت افزایش یافت؛ تا جایی که امروزه تقریبا بیش از 50 بانک در ترکیه فعالیت می کنند. در طی تمامی این سال ها اصطلاحاتی برای ارتقا و توسعه بازارهای مالی تصویب شد. نرخ بهره و نرخ ارز آزاد گردید و افراد جدیدی وارد سیستم بانکی شدند و بانک های خارجی تشویق به فعالیت در ترکیه گردیدند.

لازم به ذکر است که تمامی بانک های ترکیه تابع قوانین و مقررات دیگر بانک ها هستند. فعالیت بانک های ترکیه زیر نظر سازمان نظارت و بازرسی بانک ها (BDDK) انجام می پذیرد و انجمن بانک های ترکیه (TBB) نماینده بخش بانکی در ترکیه است که برای حفاظت و ارتقا منافع حرفه ای اعضا خود تاسیس گردیده است.

سیستم بانکی در ترکیه

بخش بانکی، بخش بزرگی از سیستم مالی ترکیه را در اقتصاد پویا تشکیل می دهد. بیشتر معاملات و فعالیت های بازار پول و سرمایه توسط بانک ها انجام می شود؛ اکثر بانک های دولتی برای تامین منابع مالی صنعتی خاص مانند کشاورزی (بانک زراعت) تاسیس گردیده اند؛ اما بانک های خصوصی عموما ارتباط تنگاتنگی با گروه ها و مالکیت های بزرگ صنعتی دارند.

اولین فعالیت های بانکی در ترکیه در اوایل سال 1800 با صرافان و بانکداران گالاتا آغاز شد. در اوایل این دوره، تمام فعالیت های شبه بانکی توسط صرافان انجام می شد و بانکداران گالاتا بیشتر شامل اقلیت های قومی در استانبول بودند.

با وخامت اوضاع مالی امپراتوری عثمانی پس از جنگ کریمه، امپراتوری عثمانی به حمایت مالی خارجی نیاز داشت. در این دوره بود که نمایندگان چندین بانک خارجی با هدف افزایش اعتبار (با نرخ بهره بالا) به امپراتوری به استانبول آمدند.

بانک عثمانی (Osmanli Bankasi) در سال 1856 با دفتر مرکزی در لندن تاسیس شد و تا سال 1930 به عنوان بانک مرکزی خدمت می کرد.

بانک مرکزی که در اوایل سال 1930 تاسیس شد، وظایف معمولی بانک مرکزی را داشت. مانند انتشار اسکناس، حفاظت از ارز و تنظیم سیستم بانکی و اعتبار. علاوه بر این، بانک مرکزی کسری بودجه دولت را نیز تامین می کرد و به بانک های خصوصی و دولتی وام اعطا می نمود. اما پس از سال 1983، بانک مرکزی شروع به کاهش وام دهی نمود و وظایف نظارتی خود را افزایش داد.

تا قبل از سال 1980 تنها 4 بانک خارجی در ترکیه وجود داشت؛ اما تعداد این بانک ها در دهه 1980 به سرعت افزایش یافت؛ تا جایی که امروزه تقریبا بیش از 50 بانک در ترکیه فعالیت می کنند. در طی تمامی این سال ها اصطلاحاتی برای ارتقا و توسعه بازارهای مالی تصویب شد. نرخ بهره و نرخ ارز آزاد گردید و افراد جدیدی وارد سیستم بانکی شدند و بانک های خارجی تشویق به فعالیت در ترکیه گردیدند.

لازم به ذکر است که تمامی بانک های ترکیه تابع قوانین و مقررات دیگر بانک ها هستند. فعالیت بانک های ترکیه زیر نظر سازمان نظارت و بازرسی بانک ها (BDDK) انجام می پذیرد و انجمن بانک های ترکیه (TBB) نماینده بخش بانکی در ترکیه است که برای حفاظت و ارتقا منافع حرفه ای اعضا خود تاسیس گردیده است.

واکیف بانک در ژانویه 1954 توسط امپراتوری عثمانی تاسیس شد. هدف از تاسیس این بانک دولتی، کمک به پس اندازهای کشور با روش های نوین بانکداری و استفاده از آن ها مطابق با الزامات توسعه اقتصادی است.

این بانک در حوزه های غیرتجاری، تجاری، بانکداری شرکتی، خرده فروشی، کسب و کارهای کوچک، بانکداری اختصاصی، بانکداری مصرف کننده، کارت اعتباری و سرمایه گذاری فعالیت دارد.

واکیف بانک با 933 شعبه در ترکیه، 3 شعبه بین المللی در نیویورک، بحرین و اربیل به عنوان پنجمین بانک بزرگ ترکیه شناخته شده است.

شعبه اصلی این بانک ترکیه با حدود 15700 کارمند در استانبول قرار گرفته است.

 

اچ اس بی سی بانک ترکیه (HSBC Bank)

 

واکیف بانک در ژانویه 1954 توسط امپراتوری عثمانی تاسیس شد. هدف از تاسیس این بانک دولتی، کمک به پس اندازهای کشور با روش های نوین بانکداری و استفاده از آن ها مطابق با الزامات توسعه اقتصادی است.

این بانک در حوزه های غیرتجاری، تجاری، بانکداری شرکتی، خرده فروشی، کسب و کارهای کوچک، بانکداری اختصاصی، بانکداری مصرف کننده، کارت اعتباری و سرمایه گذاری فعالیت دارد.

واکیف بانک با 933 شعبه در ترکیه، 3 شعبه بین المللی در نیویورک، بحرین و اربیل به عنوان پنجمین بانک بزرگ ترکیه شناخته شده است.

شعبه اصلی این بانک ترکیه با حدود 15700 کارمند در استانبول قرار گرفته است.

 

اچ اس بی سی بانک ترکیه (HSBC Bank)

 

در میان بانک های ترکیه، HSBC بانک به دلیل جایگاه خود به عنوان یک بانک بین المللی، یکی از محبوب ترین بانک­ها در بین خارجی­ها است. HSBC، در سال 1990 توسط بانک اچ اس بی سی (گروه بانکداری بریتانیایی و یکی از بزرگترین بانک های جهان) تاسیس گردید.

HSBC، فعالیت خود را در زمینه های بانکداری عمده، بانکداری خرده، بانکداری تجاری، بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت آغاز نمود. این بانک راه حل های مالی را از طریق شعب، بانکداری تلفنی، خودپردازها، کارت های اعتباری و بانکداری دیجیتال به مشتریان ارائه می دهد.

HSBC بانک با 77 شعبه (تا سال 2019) در ترکیه مشغول به ارائه خدمات است و شعبه اصلی آن در استانبول قرار گرفته است.

همچنین در شعب برگزیده، علاوه بر کارمندان انگلیسی زبان، یک وب سایت انگلیسی زبان نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که در میان بانک های ترکیه، HSBC اولین بانک انگلیسی زبان است.

 

هالک بانک (Halk Bank)

هالک بانک، در سال 1933 با هدف ارائه وام با شرایط مطلوب برای ارتقا رشد اقتصادی در ترکیه تاسیس گردید و از سال 1938 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این بانک در ابتدا، به عنوان بانک طبقه ی متوسط شناخته می شد و هدف اصلی آن، اعطا وام برای کمک و تامین مالی طبقه متوسط جامعه بود.

از سال 1950 با گسترش و افزایش فعالیت های خود، توانست شعب فراوانی را در ترکیه تاسیس کند و در حال حاضر دارای بیش از 1000 شعبه در ترکیه و تعدادی شعب در خارج از ترکیه از جمله ایران، قبرس، بحرین، انگلستان و سنگاپور است.

از جمله خدمات و محصولات مالی ارائه شده توسط این بانک ترکیه می توان به بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه گذاری، بانکداری مصرف کننده، کارت های اعتباری وخدمات بیمه اشاره نمود.

 

ترک اکونومی بانک (Turk Ekonomi Bank)

ترک اکونومی بانک که با نام TEB شناخته می شود، یکی از قدیمی ترین موسسات مالی خصوصی در ترکیه و یکی از اولین بانک های ترکیه است که بر روی بانکداری تلفن همراه سرمایه گذاری نمود.

این بانک در سال 1927 تحت عنوان Kocaeli Halk Bankası تاسیس گردید و خدماتی از جمله بانکداری تجاری، بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه گذاری، SME و لیزینگ را ارائه می دهد.

ترک اکونومی بانک بیش از 540 شعبه فعال در ترکیه دارد و سهامداران اصلی آن بانک فرانسوی بی ‌ان ‌پی پاریبا و چولاک اوغلو گروپ هستند.

 

کیو ان بی فاینانس بانک (QNB Finansbank)

 

کیو ان بی فاینانس بانک به عنوان اولین بانک خصوصی در ترکیه در سال 1987 توسط بانکدار پیشرو ترک به نام Hüsnü Özyeğin تاسیس گردید. او دیدگاه و فلسفه بانکداری منحصر به فردی را داشت!

کیو ان بی فاینانس، همانند سایر بانک های ترکیه خدمات و محصولات مالی در حوزه بانکداری مصرف کننده، SME، بانکداری شرکتی و بانکداری اختصاصی را ارائه می دهد.

کیو ان بی فاینانس بانک دارای 518 شعبه در ترکیه است و شعبه اصلی آن در لونت استانبول قرار گرفته است.

 

شکر بانک (sekerbank)

شکر بانک در سال 1953 به عنوان بانک تعاونی چغندر در اسکی شهیر ترکیه تاسیس گردید؛ در سال 1956 این بانک ترکیه به آنکارا منتقل شد و به شکر بانک تغییر نام داد؛ در سال 1997 بخشی از سهام این بانک به مردم عرضه شد و در سال 2004 شعبه اصلی این بانک به استانبول منتقل گردید.

این بانک در حال حاضر با 312 شعبه در حوزه های بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری و وام مسکن فعالیت نمی ماید.

 

از دیگر بانک های ترکیه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ایللر بانک (Iller Bank)

- فیبا بانک (Fibabank)

- بورگان بانک (Burgan Bank)

- سیتی بانک (Citibank)

- فاینانس بانک (Citibank)

- بانک ملت (Bank Mellat)

- تکستیل بانک (Tekstilbank)

- رابو بانک (Rabobank)

- آنادولو بانک (Anadolubank)

- حبیب بانک لیمیتد (habib bank limited)

همه بانک‌های فوق دارای سایت بانکی هستند و امکان دسترسی به این سایت‌ها به زبان ترکی، عربی و انگلیسی وجود دارد. همچنین برنامه‌های تلفن همراه آن‌ها خدماتی مانند سایت را ارائه می‌دهند و اکثر خدمات خودپرداز در اینجا در ترکیه دارای چندین زبان برای مشتریان خود است.

 

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب در بانک های ترکیه

- کارت اقامت یا همان کیملیک (زراعت بانک برای خارجیان با پاسپورت نیز حساب باز می کند)

- ورگی نوماراسی یا همان شماره مالیاتی

- تأییدیه محل سکونت از اداره نفوس

- سیم کارت ترک

لازم به ذکر است که سیستم الکترونیکی بانکی ترکیه بسیار مدرن بوده و به سیستم بانک های جهانی متصل است. لذا با افتتاح حساب می توانید با نصب اپلیکیشن بانک در گوشی تلفن همراه خود، کلیه امور بانکی اعم از دریافت ها، پرداخت ها، انتقال وجه، سپرده گذاری و ... را به ارزهای لیر، دلار و یورو انجام دهید.

 

همان طور که عنوان گردید، اگر قصد زندگی در ترکیه را دارید و یا به دنبال کار و سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه هستید، اولین گام باز کردن یک حساب بانکی در ترکیه و آشنایی با مسائل بانکداری در ترکیه است! اما سوال اینجاست که بهترین و معروف ترین بانک های ترکیه کدامند؟! 

همانطور که مشاهده کردید، بانک های مختلفی در ترکیه مشغول به فعالیت هستند که هر کدام خدمات مشخصی را ارائه می کنند. لازم به ذکر است بانک های ترکیه طی سال های اخیر پیشرفت های فراوانی را در زمینه ارائه خدمات بانکداری نوین حاصل کرده اند.

در این مقاله نیز به معرفی برخی از بانک های ترکیه پرداخته شد؛ امیدواریم توانسته باشیم شما را با بهترین بانک های ترکیه آشنا کنیم!

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید